Türkiye Twitter Kullanıcı İstatistikleri – 2014
Inter Yazılım


Nielsen ve Genart Medya tarafından Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının profil özellikleri ve kullanım alışkanlıklarını içeren güncel bilgiler paylaşıldı.

Nielsen’ın paylaştığı Twitter Türkiye Tüketici Anketi sonuçları ve Genart Medya Kurucusu Burak Yılmaz tarafından hazırlanan Twitter by Numbers sunumunun incelenmesi ile ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye’deki Twitter kullanıcı profillerini ve alışkanlıklarını içeren bir rehber niteliğinde.

İstatistiklere göre Türkiye’den Twitter kullananların %60’ını erkekler ve %40’ını kadınlar oluştururken; bu kitlenin %50’sinin eğitim düzeyinin üniversite olduğu görülüyor. Kullanıcıların %64’ü ise 34 yaşının altında.


Türkiye’de Twitter kullanıcılarının geneli dünyadaki gelişmeler ile modayı takip ediyor ve kişisel gelişimine önem veriyor. Paylaşılan içeriklerin %46’sı fotoğraflı tweetlerden, %59’u bağlantı içeren tweetlerden ve %41’i videolu tweetlerden oluşuyor. İstatistiklere göre kullanıcıların %64’ü tweetleri paylaşıldığı anda okuyor ve %66’sı trendleri takip ediyor.Nielsen anketine göre Tükiye’deki her 3 Twitter kullanıcısından 2’si bir markayı takip ediyor. Kadınlar genellikle marka ve ürünleri takip ederken, erkeklerin gündeminde ise haberler ve spor bulunuyor.

Türkiye’deki Twitter kullanıcılarının %23’ü platformu bilgisayar, tablet ve telefon olmak üzere 3 cihazda birden kullanıyor. Bilgisayar üzerinden kullanımın toplam oranı %84 iken, telefondan %67 ve tabletten %30 oranında giriş söz konusu.Markalar açısından incelendiğinde kullanıcıların %49’unun markayı sevdiği için, %46’sının promosyonlardan haberdar olmak için ve %45’nin yeni ürünlerden haberdar olmak için markaları takip ettiği görülüyor.

Nielsen tarafından hazırlanan Twitter Türkiye Tüketici Anketi sonuçlarını ve Burak Yılmaz’ınTwitter By The Numbers sunumunu aşağıda inceleyebilirsiniz.