Kişisel Verilerin Korunması
Inter Yazılım
 
İNTER YAZILIM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
 
Sayın Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Web Sitesi ve tüm kanallardan bizi ulaşan ziyaretçilerimiz, Tuğba YAPICI  (“İnter Yazılım” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasın bizim  için çok önemli.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
Bu metinde gizlilik ayarlarınıza ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin bütün bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz. Bilgilendirmeleri dikkatlice okuyarak, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik ayarlarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimizden ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak isteyen gerçek kişiler ve hali hazırda müşterimiz olan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
 
Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
İnter Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, İnter Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmeden önce yasalara uygun şekilde elde edilen kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara göre işlenmekte ve korunmaktadır.
 
 
Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı
İlgili kanun maddesi (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Madde 6/2)  kapsamında ticari elektronik iletiler, alıcılara kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. İlgili kanun kapsamında önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir ve sizinle iletişime geçilebilir. İleti tercihlerinizi değiştirmek için bilgi@interyazilim.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 
Hangi bilgilerinizi işliyoruz?
● İnter Yazılım, web sitesi, sosyal medya kanalları, reklamlar, telefon, e-posta ve karşılıklı görüşmeler yolu ile sadece iletişim bilgilerinizi almaktadır. (Ad soyad,E-posta adresiniz, Telefon numaranız, Şirket adınız )
● Bu bilgiler haricinde TC, doğum tarihi vb hiç bir ek bilginiz alınmamaktadır.  
● Siteyi kullanımınıza ilişkin detaylar (sitedeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen sayfalar vs.) reklam gösterimi amaçlı, Çerez politikasında da belirtildiği teknik altyapı ile işlenmektedir. ancak sitedeki davranışlar, kesinlikle kişi bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir. Site veya sosyal medya kanallarımızda, kullanıcı adı ve şifre gerektiren alanlar bulunmaz.
● Kullanıcı adı ve şifre gereksinimi, sadece İnter Yazılım’dan belirli hizmeti satın almış kişiler için, kendi yönetim panellerine girişleri için gereklidir. Yönetim panelleri içerisinde paneli kullanan kişiler hakkında  herhangi bir izleme veya veri işleme işlemi yapılmamaktadır. 
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri 
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
● Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
● Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
● İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
● İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
● Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
● Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, telefon görüşmeleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.
 
Kişisel Verilerin aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
● Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
● Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
● Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; 
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, iadeli taahhütlü posta ile  şirketimizin adresine posta yolu ile gönderebilirsiniz.
 
Ünvanı : İnter Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri
Telefonu: 0212 527 95 05
Ticaret Sicil No: 730924
Vergi Dairesi: Şişli
Vergi Numarası: 9370543788
Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Perpa Ticaret Merkezi A Blok K: 12 No:1766 Şişli/İstanbul