Evrensel Mobil Ağ Trafiği Önümüzdeki 4 Yıl İçinde 11 Kat Artacak
Inter Yazılım

Cisco Görsel Ağ Endeksi’ne göre 2018 itibariyle mobil veri trafiğinin yüzde 69’u video olacak. Mobil kullanıcı sayısı 5 milyara, mobil cihaz sayısı ise 10 milyara ulaşacak.


Cisco tarafından yayımlanan Cisco Görsel Ağ Endeksi (Visual Networking Index – VNI) 2013 – 2018 Küresel Mobil Veri Trafiği Tahminleri raporuna göre, dünya çapındaki mobil ağ trafiği önümüzdeki dört yılda yaklaşık 11 kat artarak 2018 itibariyle yıllık 190 eksabayt (milyar gigabayt) seviyesine ulaşacak. Mobil trafikte beklenen artış, 2018 yılında 10 milyara, yani Birleşmiş Milletler tarafından 2018 için öngörülen 7,6 milyarlık dünya nüfusunun 1,4 katına ulaşacak. Bu artış, kişisel cihazlar ile makineden makineye (M2M) bağlantılar gibi mobil internet bağlantılarındaki yoğunluktan kaynaklanacak.

Cisco VNI Küresel Mobil Veri Trafiği Tahmininde 2018 için belirtilen yıllık 190 eksabayt mobil veri trafiği, 2000 yılında gerçekleşen sabit ve mobil tüm IP trafiğinden 190 kat fazla; 42 trilyon resim dosyası ve 4 trilyon video kliple eşdeğer. Sadece 2017-2018 arasında mobil internet trafiğine ayda 5,1 eksabayt eklenecek. Bu miktar, 2013’te mobil internetin tamamının tahmini boyutunun (ayda 1,5 eksabayt) üç katından fazla.

En Önemli Küresel Mobil Veri Trafiği Kaynakları

Cisco, 2013-2018 arasında küresel mobil trafik artış hızının küresel sabit trafik artışından üç kat fazla olmasını bekliyor. Mobil veri trafiği artışını sağlayan trendler:

• Daha fazla mobil kullanıcı: 2013’te 4,1 milyar olan mobil kullanıcı sayısı, 2018’de 4,9 milyara ulaşacak.

• Daha fazla mobil bağlantı: 2013’te toplam yedi milyar olan mobil bağlantıya hazır cihaz ve M2M bağlantı sayısı, 2018’de sekiz milyar kişisel mobil cihaz ve iki milyar M2M bağlantısı dahil olmak üzere 10 milyardan fazla olacak.

• Daha hızlı mobil bağlantı: 2013’te 1.4 Mbps olan küresel mobil ağların hızı 2018’de 2.5 Mbps’ye yükselerek neredeyse iki katına çıkacak.

• Daha fazla mobil video: 2013’te küresel mobil veri trafiğinin yüzde 53’ünü oluşturan mobil videonun payı, 2018 itibariyle yüzde 69’a ulaşacak.

Tüm Dünyada Akıllı Cihazlara Geçiş

• 2013 itibariyle dünya çapında tüm mobil bağlantıların yüzde 21’ini oluşturan “akıllı” bağlantılar, 2018’de yüzde 54’e ulaşacak. Akıllı cihaz ve bağlantılar, gelişmiş bilgi işlem/çoklu ortam özelliklerinin yanı sıra en az 3G bağlantıya sahip.

• 2018’de küresel mobil veri trafiğinin yaklaşık yüzde 94’ü akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerle gerçekleşecek. M2M trafik, 2018’de küresel mobil veri trafiğinin yüzde 5’ini temsil ederken, klasik telefonlar yüzde 1’lik paya sahip olacak. Diğer taşınır cihazların payı ise yüzde 0,1 olacak.

• Mobil bulut trafiği, yüzde 64 yıllık bileşik büyüme oranıyla 2013-2018 arasında 12 kat artacak.

Makineden Makineye Bağlantıların (ve Giyilebilir Cihazların) Etkisi

M2M, küresel konum belirleme uydu navigasyon sistemleri (GPS), demirbaş takibi, sayaçlar, güvenlik ve video gözlemleme sistemleri gibi hizmetleri desteklemek için kablolu ve kablosuz sistemlerin benzer cihazlarla iletişim kurmasını sağlayan uygulamalar. Her Şeyin İnterneti’nin (IoE) büyüme trendinin tahmin edilmesine yardımcı olmak için M2M bağlantı kategorisine yeni bir “giyilebilir cihazlar” alt segmenti eklendi. Giyilebilir cihazlar genel olarak akıllı saatler, akıllı gözlükler, sağlık ve fitness takip cihazları ve giyilebilir tarayıcılar gibi gömülü bağlantı veya cihazlar üzerinden ağa bağlanan cihazları içeriyor.

• 2013’te M2M bağlantıları, kullanılmakta olan mobil bağlantılı cihazların yaklaşık yüzde 5’ini oluşturdu ve toplam mobil veri trafiğinin yüzde 1’inden fazlasını sağladı.

• 2018 itibariyle M2M bağlantıları, kullanılmakta olan mobil bağlantılı cihazların yaklaşık yüzde 20’sini teşkil edecek ve toplam mobil veri trafiğinin yaklaşık yüzde 6’sını sağlayacak.

• 2013’te küresel olarak 21,7 milyon giyilebilir cihaz mevcuttu. 2018 itibariyle küresel anlamda giyilebilir cihaz sayısı 176,9 milyona ulaşacak (yüzde 52 yıllık bileşik büyüme oranı).

Wi-Fi Aktarma Trafiği Hücresel Trafiği Geçecek

“Aktarma” (Offload) teknolojisi, Wi-Fi ve GSM çalışabilen çift modlu cihazlardan gelen trafiği kapsıyor ve GSM ağları üzerinden gelen trafiğin Small Cell ve Wi-Fi bağlantılarına (dizüstü hariç) aktarılmasını sağlıyor. Aktarma, hücresel bağlantıdan Wi-Fi veya Small Cell erişimine geçildiğinde kullanıcı veya cihaz seviyesinde gerçekleşiyor. Cisco VNI Küresel Mobil Veri Trafiği (2013-2018) mobil aktarma tahminleri, kamusal bağlantı noktalarından ve ev Wi-Fi ağlarından gelen trafiği içeriyor.

• 2018 itibariyle, mobil bağlantılı cihazlardan Wi-Fi bağlantıya aktarılan mobil veri trafiği (ayda 17,3 eksabayt), mobil ağlarda kalanlardan (ayda 15,9 eksabayt) daha fazla olacak.

• 2018’de küresel mobil trafiğin yüzde 52’si Wi-Fi/Small Cell ağlara aktarılacak; bu oran, 2013’de yüzde 45’ti.

Daha Hızlı Küresel Mobil Ağ Bağlantılarının Etkisi

Ortalama mobil bağlantının, 2013’ten 2018’e kadar yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Mobil bağlantı hızları, mobil veri trafiğindeki artışı desteklemek için ana faktörlerden biri.

(Kbps)  2012      2013      2014      2015      2016      2017      CAGR
Ortalama Mobil Bağlantı Hızı      1,387     1,676     1,908     2,147     2,396     2,509     % 13
Ortalama Akıllı Telefon Bağlantı Hızı        3,983     4,864     5,504     6,132     6,756     7,044     % 12
Kaynak: Cisco Küresel İnternet Hız Testi (GIST) ve diğer bağımsız hız testleri

4G Mobilin Benimsenmesi ve Trafik Artışı

Pek çok küresel hizmet sağlayıcı, tüketici ve şirketlerin bağlantısız hizmet ve içerik yönündeki taleplerini karşılamak için 4G teknolojilerini uygulamaya başladı. Gelişmekte olan pek çok pazarda hizmet sağlayıcılar 4G çözümleriyle yeni mobil altyapıları oluşturmakta. Bazı olgun pazarlarda ise hizmet sağlayıcılar eski 2G veya 3G çözümlerini 4G çözümleriyle desteklemekte veya değiştirmekte.
•2013’te tüm bağlantıların yüzde 2,9’unu destekleyen 4G bağlantılarının oranı, 2018’de yüzde 15’e yükselecek.
•2013’te ayda 448 petabayt ile toplam mobil veri trafiğinin yüzde 30’unu destekleyen 4G bağlantılar, 2018’de ayda 8 eksabayt ile toplam trafiğin yüzde 51’ini destekleyecek.
•4G trafiği, 2013-2018 arasında yüzde 78’lik CAGR ile 18 kat artacak.

Video Zirvede Kalmaya Devam Ediyor

Mobil video trafiği, 2013-2018 arasında 14 kat artacak ve tüm mobil uygulama kategorileri arasındaki en yüksek büyüme hızına sahip olacak. 2013’te küresel mobil veri trafiğinin;

•Yüzde 53’ünü oluşturan mobil videonun payı, 2018 itibariyle yüzde 69’a ulaşacak.
•Yüzde 28’ini oluşturan web ve diğer uygulamaların oranı 2018’de yüzde 17’ye düşecek.
•Yüzde 14’ünü oluşturan aralıksız ses yayınının oranı 2018’de yüzde 11’e düşecek.
•Yüzde 4’ünü oluşturan dosya paylaşımlarının oranı 2018’de yüzde 3’e düşecek.

Bölgesel Büyüme Tahminleri

2013-2018 arasındaki mobil veri trafiği artışı oranları açısından, en yüksek bölgesel büyüme hızının Orta Doğu ve Afrika’da görülmesi bekleniyor. Rapora göre, Orta Doğu ve Afrika’nın 14 kat; Orta ve Doğu Avrupa’nın 13 kat; Asya Pasifik’in 13 kat; Latin Amerika’nın 13 kat; Kuzey Amerika’nın 8 kat ve Batı Avrupa’nın 7 kat büyümesi bekleniyor. Mobil veri trafiği oluşturma açısından bakıldığında ise, en çok mobil veri trafiğinin Asya Pasifik bölgesinde oluşturulması bekleniyor. 2018 itibariyle Asya Pasifik’te ayda 6,72 eksabayt; Kuzey Amerika’da ayda 2,95 eksabayt; Batı Avrupa’da ayda 1,9 eksabayt; Orta ve Doğu Avrupa’da ayda 1,64 eksabayt; Orta Doğu ve Afrika’da ayda 1,49 eksabayt ve Latin Amerika’da ayda 1,16 eksabayt mobil veri trafiği bekleniyor.

Cisco Türkiye Servis Sağlayıcı Sistemleri Mühendislik Müdürü Gürkan Gülcan; “Küresel mobil veri trafiği, gerçekten dikkate değer büyümesini göstermeye devam ederek, önümüzdeki beş yılda yaklaşık 11 kat artacak. Bu rakam, 2010’da gerçekleşen toplam mobil veri trafiğinin 57 katından fazla. Böyle bir büyüme, yalnızca mobilitenin neredeyse tüm ağ deneyimlerinin kritik bir özelliği haline geldiğini ve hem tüketicilerin hem de şirketlerin mobiliteye verdiği değeri göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Her Şeyin İnternetinin tam merkezinde bulunan hizmet sağlayıcılar için de geleceğe yönelik çok büyük fırsatlar arz ediyor. 4G ile birlikte Türkiye’nin de trafik artışında bölgesel trendleri takip edeceğini öngörmek mümkün.” dedi.
Cisco VNI Küresel Mobil Veri Trafiği Tahmini (2013-2018), bağımsız analist tahminlerine ve gerçek mobil veri kullanım çalışmalarına dayanıyor. Bu temelin üzerine, Cisco’nun mobil uygulamaların benimsenmesi, kullanım süreleri ve aktarım hızlarına ilişkin kendi tahminleri ekleniyor. Mobil genişbant hızı ve cihazların bilgi işlem gücü gibi önemli faktörler de Cisco mobil VNI tahmin ve bulgularında hesaba katılıyor.

kaynak: itnetwork